Suomeksi

News in Finnish

Tutkin luonnonvarojen kestävää käyttöä ja luonnonvarajärjestelmien resilienssiä, eli (yksinkertaistettuna:) kykyä sietää muutoksia, sopeutua ja toimia muuttuvissa olosuhteissa. Tarkastelemalla ihmisen ja ympäristön monimutkaista vuorovaikutusta, tutkimukseni tuottaa uutta tietoa luonnonvarahallinnan suorista ja epäsuorista vaikutuksista ekosysteemeihin ja ihmisyhteisöihin. Pyrin selvittämään sitä, mitä kestävä luonnonvarojen käyttö nykymaailmassa oikeastaan käytännössä tarkoittaa. Tutkimuksessani ihminen nähdään osana luontoa; monitieteinen tutkimukseni etsii ratkaisuja, jotka parantavat sekä ympäristön tilaa että ihmisen hyvinvointia.

Erityisosaamiseeni kuuluu resilienssi ja kompleksisuustieteeseen perustuva sosiaali-ekologisten järjestelmien tulkitseminen ja mallintaminen, etenkin verkostoanalyysi.

Minulla on tohtorintutkinto luonnonvarahallinnasta (Stockholm Resilience Centre) ja olen luonnonmaantieteen maisteri. Työskentelen tutkijana Resurssiviisausyhteisössä Jyväskylän Yliopistossa.

Tältä sivulta löydät tutkimustyöhöni liittyviä uutisia lyhyesti syyskuusta 2021 alkaen.

Kesäkuu 2022: Uusin tutkimusartikkelimme on nyt julkaistu Elementa: Science of the Anthropocene lehdessä (lue täällä)! Tässä näkökulma-artikkelissa havainnollistamme eri tavoin kriittisiä muutoksia, joita voi syntyä maa-alueiden, jokien ja järvien, ja merialueiden vuorovaikutuksissa, mutta jotka usein jäävät vähemmälle huomion tutkimuksen, luonnonvarahallinnan ja ympäristönhoidon keskittyessä meriin, makeaan veteen tai maa-alueisiin.

Toukokuu 2022: Kiitos kaikille Sustainability Science Days 2022 sessioomme osallistujille mielenkiintoisista esitelmistä ja keskustelusta! Sessiomme oli erittäin suosittu, joten valitettavasti kaikki rekisteröityneet vieraat eivät mahtuneet mukaan.

Tammikuu 2022: Tervetuloa Sustainability Science Days 2022 konferenssin sessioomme “Investigating sustainability transformations with social-ecological models” (kokoonkutsujat minä ja Dr. Juan Rocha). Rekisteröityminen konferenssiin on nyt avattu. Lue lisää: https://www.helsinki.fi/en/conferences/sustainability-science-days-conference-2022/call-abstracts, Session 4.

Tammikuu 2022: Uusi tutkimuksemme, joka kietoo yhteen luontoarvot ja luonnon elementit sosio-ekologisiksi verkostoiksi, on nyt julkaistu Ambiossa (lue täällä). Verkostoanalyysimetodiamme käyttäen voi tunnistaa ympäristönmuutoksen tai ympäristösäädösten potentiaaliset suorat ja epäsuorat vaikutukset paikallisyhteisöjen luontosidonnaisiin arvoihin ja kulttuuriin (esim. perinteisen luontotiedon häviämisen riski). Lyhyt yhteenveto tutkimuksen teoreettisesta taustasta englanniksi täällä.

Marraskuu 2021: University of Jyväskylä Lunch Colloquium online-seminaarini sosio-ekologisesta mallinnuksesta on 3.11. Metodologisen osuuden lisäksi painotan esitelmässäni sitä, miten vahvasti ympäristönmuutos ja ihmisen hyvinvointi vaikuttavat toisiinsa.  https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2021/10/jyu-wisdom-online-lunch-colloquium

Syyskuu 2021: Saimme Uuden-Seelannin hallituksen Endeavour-rahoituksen “Te Weu o te Kaitiaki – Indigenous Regeneration Pathways” viisivuotiselle tutkimusohjelmalle (lue uutinen). Rahoitushakemusta johti kollegani Phil Lyver ja minä. Tutkimusohjelmassa sovelletaan verkostoanalyysia uusilla tavoilla ja siten tuotetaan uutta tietoa ja uusia ratkaisuja alkuperäiskansojen kestävään luonnonvarojen- ja ympäristönhoitoon, edistäen kulttuurien ja perinteisten luontotaitojen säilymistä. Englanniksi tääll