Suomeksi

(News in Finnish)

Tutkin luonnonvarojen hallintaa ja luonnonvarojen käytön suoria ja epäsuoria vaikutuksia tarkastelemalla ihmisen ja ympäristön monimutkaista vuorovaikutusta. Tutkimukseni tuottaa uutta tietoa luonnonvarajärjestelmien (luonnonvarat ja niihin liittyvät ekosysteemit, paikallisyhteisöt jne.) resilienssistä ja siitä, mitä kestävä luonnonvarojen käyttö oikeastaan käytännössä tarkoittaa. Tätä tarkoitusta varten olen tutkinut luonnon ja ihmisen vuorovaikutusta useasta eri näkökulmasta. Monitieteinen tutkimukseni pyrkii löytämään ratkaisuja, jotka parantavat sekä ympäristön tilaa että ihmisen hyvinvointia; tutkimuksessani ihminen nähdään osana luontoa.

Erityisosaamiseeni kuuluu resilienssi (kyky sopeutua muutokseen ilman, että muuttuu luonteeltaan ja rakenteeltaan toisenlaiseksi) ja kompleksisuustieteeseen perustuva sosiaali-ekologisten järjestelmien tulkitseminen ja mallintaminen, etenkin verkostoanalyysi.

Minulla on tohtorintutkinto luonnonvarahallinnasta (Stockholm Resilience Centre) ja olen luonnonmaantieteen maisteri. Työskentelen tutkijana Resurssiviisausyhteisössä Jyväskylän Yliopistossa.

Tältä sivulta löydät tutkimustyöhöni liittyviä uutisia lyhyesti syyskuusta 2021 alkaen.

Toukokuu 2022: Kiitos kaikille Sustainability Science Days 2022 sessioomme osallistujille mielenkiintoisista esitelmistä ja keskustelusta! Sessiomme oli erittäin suosittu, joten valitettavasti kaikki rekisteröityneet vieraat eivät mahtuneet mukaan.

Tammikuu 2022: Tervetuloa Sustainability Science Days 2022 konferenssin sessioomme “Investigating sustainability transformations with social-ecological models” (kokoonkutsujat minä ja Dr. Juan Rocha). Rekisteröityminen konferenssiin on nyt avattu. Lue lisää: https://www.helsinki.fi/en/conferences/sustainability-science-days-conference-2022/call-abstracts, Session 4.

Tammikuu 2022: Uusi tutkimuksemme, joka kietoo yhteen luontoarvot ja luonnon elementit sosio-ekologisiksi verkostoiksi, on nyt julkaistu Ambiossa (lue täällä). Verkostoanalyysimetodiamme käyttäen voi tunnistaa ympäristönmuutoksen tai ympäristösäädösten potentiaaliset suorat ja epäsuorat vaikutukset paikallisyhteisöjen luontosidonnaisiin arvoihin ja kulttuuriin (esim. perinteisen luontotiedon häviämisen riski). Lyhyt yhteenveto tutkimuksen teoreettisesta taustasta englanniksi täällä.

Marraskuu 2021: University of Jyväskylä Lunch Colloquium online-seminaarini sosio-ekologisesta mallinnuksesta on 3.11. Metodologisen osuuden lisäksi painotan esitelmässäni sitä, miten vahvasti ympäristönmuutos ja ihmisen hyvinvointi vaikuttavat toisiinsa.  https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2021/10/jyu-wisdom-online-lunch-colloquium

Syyskuu 2021: Saimme Uuden-Seelannin hallituksen Endeavour-rahoituksen “Te Weu o te Kaitiaki – Indigenous Regeneration Pathways” viisivuotiselle tutkimusohjelmalle (lue uutinen). Rahoitushakemusta johti kollegani Phil Lyver ja minä. Tutkimusohjelmassa sovelletaan verkostoanalyysia uusilla tavoilla ja siten tuotetaan uutta tietoa ja uusia ratkaisuja alkuperäiskansojen kestävään luonnonvarojen- ja ympäristönhoitoon, edistäen kulttuurien ja perinteisten luontotaitojen säilymistä. Englanniksi täällä.